Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta.

Przewidywany czas realizacji zamównienia to 2-3 dni robocze (do 6-8 dni w przypadku krajów innych niż Rzeczpospolita Polska w obrębie Unii Europejskiej) i rozpoczyna się od momentu zaksiegowania wpłaty na koncie Sklepu Internetowego dokonanej przez Klienta.

Klient zobowiązany jest sprawdzić stan doręczonej przesyłki, a w razie stwierdzenia ubytku lub jej uszkodzenia ma obowiązek żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.


Cennik dostawy:

Polska - 15 zł

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Słowenia , Węgry - 60 zł

Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Irlandia Północna, Malta, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy - 70 zł

Czechy, Słowacja - 34 zł

Niemcy - 66 zł