Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania Towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny lub dokonać wymiany. Aby dokonać zwrotu/wymiany należy wypełnić i odesłać wraz towarem oświadczenie o odstąpieniu/wymianie, którego formularz jest do pobrania poniżej.

Wzór oświadczenia (pdf)

Wzór oświadczenia (docx)

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Konsumentowi odpowiedzi.

Odsyłana odzież powinna być zapakowana w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniami.

Adres do wysyłki:

Monika Mankiewicz
ul. Czesława Strzeszewskiego 21/4
20–153 Lublin